Αρχική σελίδα » ΚΛΙΝΙΚΗ » ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ

Ηλεκτρονικός Φάκελος

Στην Α΄ Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική από 1/2/2011 εφαρμόζεται πιλοτικά και για πρώτη φορά στο Π.Γ.Ν.Α. Ιπποκράτειο η ηλεκτρονική καταγραφή των νοσηλευόμενων ασθενών σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων. Σε συνεργασία με το τμήμα πληροφορικής και με την υποστήριξη από τα μέλη ΔΕΠ και τους ειδικέυόμενους της κλινικής κάθε ασθενής θα καταχωρείται στη συγκεκριμένη βάση δεδομένων από την ώρα που θα εισάγεται στην Πανεπιστημιακή Χειρουργική Κλινική (ΠΧ) μέχρι και τη στιγμή που θα λαμβάνει στο χέρι του το ηλεκτρονικό εξιτήριο με τις πληροφορίες σχετικά με τη νοσηλεία του αλλά και τις οδηγίες που θα αφορούν την εξωνοσοκομειακή του πορεία και αγωγή. Ο ιατρός μπορεί να ανατρέξει στο συγκεκριμένο ηλεκτρονικό φάκελο και να βρει καταγεγραμένη τη διάγνωση εισόδου, στοιχεία της κλινικής του εικόνας και πορείας, της θεραπευτικής του αντιμετώπισης αλλά και τα αποτελέσματα του παρακλινικού του ελέγχου (εργαστηριακά, απεικονιστικές εξετάσεις, κλπ).