Αρχική σελίδα » ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ » ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΙΔΙΚ/ΜΕΝΩΝ

Εκπαίδευση Ειδικευομένων

Βιβλιάριο εκπαιδεύσεως ειδικευομένων Α' Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής ΕΚΠΑ

Σκοπός

Η παροχή ενός προγράμματος καθολικής εκπαιδεύσεως στη Γενική Χειρουργική, κατά την ολοκλήρωση του οποίου ο εκπαιδευμόμενος να μπορεί να θεωρηθεί εμπεριστατωμένος, ικανός, ασφαλής και πρακτικός χειρουργός σε ζητήματα που άπτονται της διαγνώσεως, της χειρουργικής θεραπείας και της μετεπεμβατικής διαχειρίσεως τόσο των παθήσεων που εμπίπτουν στο χώρο της Γενικής Χειρουργικής, όσο και κοινών επειγουσών παθήσεων άλλων χειρουργικών ειδικοτήτων.

Επιμέρους στόχοι

  • Η παροχή στον ειδικευόμενο χειρουργό της δυνατότητας να αποκτήσει επαρκή γνώση πάνω στις στοιχειώδεις αρχές της χειρουργικής πρακτικής, στη παθογένεση των χειρουργικών νόσων, και στις τρέχουσες και μεταβαλλόμενες θεραπευτικές πρακτικές γι' αυτές τις νόσους.
  • Η παροχή στον ειδικευόμενο χειρουργό της δυνατότητας να υιοθετήσει τις αρχές και πρακτικές από τις οποίες διέπεται ένας υπεύθυνος χειρουργός, ιδίως κατά τη συναναστροφή με τον ασθενή, τους συνεργάτες, τον εργασιακό χώρο και εν γένει το επάγγελμα.
  • Η παροχή στον ειδικευόμενο χειρουργό της δυνατότητας να επιδιώξει ανεξάρτητη συνεχιζόμενη χειρουργική εκπαίδευση και υποτροφίες στην κλινική χειρουργική και έρευνα, και να ακολουθήσει σταδιοδρομία σε οποιαδήποτε χειρουργική ειδικότητα.
  • Η παροχή στον ειδικευόμενο χειρουργό της δυνατότητας να καλλιεργήσει επαρκή κλινική διαίσθηση και κρίση ώστε να μπορεί να καταλήγει σε σωστές χειρουργικές αποφάσεις.
  • Η παροχή στον ειδικευόμενο χειρουργό της δυνατότητας να αποκτήσει δεξιότητες τόσο συλλογής πληροφοριών απαραιτήτων για την έγκυρη διάγνωση του ασθενούς, όσο και τεχνικές για την ασφαλή διενέργεια των συνήθων επεμβάσεων της Γενικής Χειρουργικής.
  • Η παροχή στον ειδικευόμενο χειρουργό της δυνατότητας να αναπτύξει ευπρεπή συμπεριφορά και η εξοικείωση με τις ιατρονομικές πτυχές που ενέχονται στην άσκηση της Χειρουργικής.